Public Accounts Committee

Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Terhadap Tindakan Susulan Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia (KKMM) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR9/2019) Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem Di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)

Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Terhadap Tindakan Susulan Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia (KKMM) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR9/2019) Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem Di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Di Bawah Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (KKMM)

Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Terhadap Tuntutan Faedah Atas bawah Kelewatan Kementerian Bayaran Projek Perumahan PR1MA

Tuntutan Faedah Atas bawah Kelewatan Kementerian Bayaran Projek Perumahan PR1MA di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) / Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) adalah sebahagian daripada penemuan audit dalam pembentangan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Penyata Kewangan Dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 yang dibentangkan di Parlimen pada 10 Disember 2020.