Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Berhubung Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (MyGov*Net)

DR. 3 Tahun 2022 Dewant Rakyat Yang Keempat Belas BERHUBUNG PERKHIDMATAN RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI BERSEPADU KERAJAAN (MYGOV*NET) UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) DI BAWAH JABATAN PERDANA MENTERI

Download LAPORAN-MYGOVNET.pdf — 15117.498046875 KB