Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Terhadap Tindakan Susulan Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia (KKMM) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR9/2019) Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem Di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)

Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Terhadap Tindakan Susulan Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia (KKMM) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR9/2019) Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem Di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Di Bawah Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (KKMM)

Download DR.2.2021 - DR 2.2021-ocr.pdf — 9292.6083984375 KB