Ministry of Education

Kementerian Pendidikan
PPTPN

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi / National Higher Education Fund Corporation, abbreviated PTPTN is an authority responsible for giving study loans to students pursuing tertiary education in Malaysia. This agency is under Ministry of Education.

Majlis Peperiksaan Malaysia

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) yang ditubuhkan pada 1 Februari 1980 di bawah Akta Parlimen Akta Majlis Peperiksaan Malaysia [Akta 225] ialah sebuah badan berkanun persekutuan yang mempunyai perkhidmatan tertutup dan beroperasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia.