Majlis Peperiksaan Malaysia

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) yang ditubuhkan pada 1 Februari 1980 di bawah Akta Parlimen Akta Majlis Peperiksaan Malaysia [Akta 225] ialah sebuah badan berkanun persekutuan yang mempunyai perkhidmatan tertutup dan beroperasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia.