Universiti Malaysia Pahang

Pemetraian memorandum perjanjian UMP dengan MRL dan CCC dalam industri rel

Universiti Malaysia Pahang (UMP) hari ini menandatangani memorandum perjanjian (MoA) dengan Syarikat Malaysian Rail Link (MRL) dan Syarikat China Communications Construction (ECRL) Sdn.Bhd. (CCCC) dalam pelaksanaan Program Latihan Kemahiran Industri ECRL (PLKI-ECRL) bagi melahirkan lebih ramai yang tenaga mahir dalam industri rel dan mewujudkan Pusat Kecemerlangan Rel Kebangsaan (NRCOE).