Newly Added Documents

Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Terhadap Tuntutan Faedah Atas bawah Kelewatan Kementerian Bayaran Projek Perumahan PR1MA

Tuntutan Faedah Atas bawah Kelewatan Kementerian Bayaran Projek Perumahan PR1MA di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) / Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) adalah sebahagian daripada penemuan audit dalam pembentangan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Penyata Kewangan Dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 yang dibentangkan di Parlimen pada 10 Disember 2020.