Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 1 Tahun 2021: Garis Panduan Perkhidmatan Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA)

Surat arahan ini bertujuan untuk menerangkan tentang perkhidmatan Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA) seperti di Lampiran A sebagai rujukan kepada agensi Kerajaan