Pelaksanaan Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat (SME ICT)

Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan kemajuan kerjaya laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat (SME ICT)

Download Pekeliling Perkhidmatan SME ICT - Bilangan 1 Tahun 2019 -Kamus Kompetensi.pdf — 6155.984375 KB