Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)

Laporan Prosiding 1MDB: Deloitte Malaysia

LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) Kementerian Kewangan Deloitte Malaysia (Juruaudit kepada 1Malaysia Development Berhad) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA