Laporan Audit Ketua Audit Negara 2019 Siri 2 Aktiviti Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Terengganu