Laporan Audit Ketua Audit Negara 2019 Mengenai Pengurusan Aktiviti Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Johor Akitivi Kemen Siri 2