Penambakan Kawasan Laut Seluas 400 Ekar Kawasan Bandar XLVI

PENAMBAKAN KAWASAN LAUT SELUAS 400 EKAR UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR-CAMPUR, KAWASAN BANDAR XLVI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA SECARA PENSWASTAAN UNTUK YAYASAN MELAKA