Development of Kuantan Maritime Hub at Mukim Sungai Karang, Kuantan, Pahang

Environmental Impact Assessment for Proposed Development of Kuantan Maritime Hub at Mukim Sungai Karang, Kuantan, Pahang Darul Makmur